2 obvezna predmeta

O sadržaju i cijenama pojedinih predmeta informiraj se u Info i Cijene tabu.
Možeš oba predmeta pohađati u jednom ciklusu ili ih rasporediti u dva ciklusa. Više informacija pronađi u Info i Ciklusi tabu. Za dodatna pitanja kontaktiraj našu službu